Foredrag

Ny teknologi og delingsøkonomi: Trussel eller velsignelse?

  • Vil teknologien gjøre oss mennesker overflødige i arbeidsmarkedet?

Produktivitet. Hva er det, og hva gjør det med oss?

  • Betyr produktivitetsvekst at vi skal jobbe hardere i lengre arbeidsdager, slite oss ut, få dårlig helse og en tidlig død?

Høyere utdanning, bare bra, samme hva?

  • Er høyere utdanning konsum eller investering?

Hva er juvelen i den norske modellen?

  • Mitt forslag er lønnsdannelsen vår, og vi besøker både Kjell Aukrusts romanfigur ”Bror min” og Onkel Skrue på veien til svaret.

Hvordan doper oljen norsk økonomi?

  • Hva skjer med lønningene i det oljesmurte annerledeslandet Norge? Og hvorfor har det ikke blitt borgerkrig her?

Annet

  • Foredrag kan også bestilles innenfor spesifiserte tema.
Del innlegget